fbpx

Kush Jemi


Legus Zyrë Avokatie në cilësin e një zyre avokatie, përfaqëson dhe ndihmon kompanitë dhe klientët individualë, kombëtare dhe ndërkombëtare, duke ofruar këshilla të plota ligjore në fushën e së drejtës civile dhe tregtare.
Ekipet e punës së Legus Zyrë Ligjore përpiqen gjithmonë të kombinojnë specializime dhe përvoja të ndryshme, në mënyrë që të sigurojnë klientit një ndihmë të plotë dhe koherente.

Lexo më shumë

Përkushtimi Ynë


Tek Legus, marrëdhëniet mes të profesionistëve të zyrës nga njëra anë dhe bashkëpunëtorëve nga ana tjetër janë veçanërisht të larta, me qëllim që t’i ofrojnë klientëve një ekip me ekspertizë dhe eksperiencë si në përfaqësimin gjyqësor ashtu dhe jashtëgjyqësisht, në ç’do degë të së drejtës.

Fushat e Praktikës


E Drejtë Tregtare

LEGUS ka konsoliduar eksperiencën dhe ekspertizën në konsultime dhe asistencë për shoqëritë tregtare.Më Shumë »

E Drejta Punës

Studio Ligjore LEGUS ofron këshilla ligjore mbi ligjin e punës, duke mbështetur një klientelë të gjerë..Më Shumë »

Mbledhje Borxhi

Përvoja, diskrecion, profesionalizmi dhe sistemi i certifikuar i cilësisë sigurohen nga zyra për të garantuar klientit..Më Shumë »

E Drejtë Familjare

Studioja bashkëpunon me ekspertët të fushës me aftësi të veçanta në ndarjet, kontratat e bashkëjetesës, adoptimin..Më Shumë »

Energji

Kemi njohuri të gjerë të sektorit të minierave dhe të sektorit të energjisë, të prekur nga proceset e liberalizimit..Më Shumë »

Të Tjera

Kompensim për Dëmet, E Drejta Bankare, Konçesione, Pronësia Intelektuale, Marka dhe Patenta.Më Shumë »
0
+
Klientë
0
+
Çështje
0
Vite Eksperiencë

Blog


Zgjidhja e marrëdhënies së Punës dhe mbrojtja e saj

Çfarë ndodhë kur një marrëdhënie pune mbyllet? Si të menaxhohet korektësisht “ndarja”? Informacionet e nevojshme për dorëheqjen, pushimin, ndërprerjen... Më Shumë

Heqja e Dëbim/Espulso/ Apelasi

Dëbim/Espulso/ Apelasi Zyra e Avokatisë LEGUS e mirënjohur dhe me eksperiencë 15 vjeçare ofron shërbimin për heqjen e (Espulsos/Dëbimit) emrit... Më Shumë